Skip to content Skip to footer

Wysublimowany druk. Tajniki druku transferowego

Druk sublimacyjny jest technologicznie zaawansowaną metodą masowej produkcji rzeczy niepowtarzalnych. Wykorzystuje właściwości fizyczne materii nieożywionej, które zaskakują. Stanowią nawet ciekawostkę i są przy tym niezwykle skuteczne.

Na czy polega sublimacja Druk transferowy i taka nazwa funkcjonuje też w słowniku branżowym drukarzy, wykorzystywany jest do zdobienia tkanin.

1. Ogólny opis metody

Druk sublimacyjny wykorzystuje zjawisko sublimacji.

Sublimacja dotyczy wielu substancji ziemskich. Na przykład wody. Jest to zjawisko fazowe. Ciało stałe zmienia stan skupienia z formy podstawowej do fazy lotnej z pominięciem przejściowej, czyli cieczy.Dzięki sublimacji możliwe jest suszenie prania w temperaturach poniżej zera. Zamarznięta woda znajdująca się między splotami tkaniny zamienia się w parę. Proces jest dość powolny, ale skutki zauważalne.

Druk jest możliwy dzięki sublimacyjnym właściwościom farby. Poddawana jest działaniu wysokiej temperatury i ciśnieniu. Pary farby resublimują na tkaninach przygotowanych do druku.

2. Materiały do druku

Druk transferowy można stosować do nanoszenia wzorów na papier, tworzywa sztuczne, metale i tkaniny.Najczęściej jest używany właśnie do zdobienia tkanin. Najodpowiedniejszym surowcem tekstylnym jest poliester. Tkanina syntezowana sztucznie. Dzięki specyficznej budowie, zawierającej łańcuchy estrowe, pomiędzy ciągami głównych wiązań, jest niezwykle mocny i trudnotopliwy. Jest to właśnie jego atut w odniesieniu do druku, jakim jest sublimacja Druk transferowy na innych tkaninach niż poliester może się skończyć zniszczeniem maszyny.

3. Zalety druku sublimacyjnego

− rysunek utrwalony na materiale jest niezwykle trwały; jego kolorystyka pozostaje niezmieniona przez cały czas użytkowania,
− rysunek jest odporny nawet na dość intensywne i częste pranie,
− sprzęt do druku jest jednym z tańszych w branży drukarskiej
− nakłady na obsługę procesu też nie są wygórowane,
− nie ma konieczności tworzenia oprogramowania dedykowanego do obróbki obrazów; rysunki są edytowane przy pomocy ogólnodostępnych aplikacji do tworzenia i edytowania grafiki,
− druk to proces krótkotrwały,
− paleta dostępnych barw jest szeroka i uwzględnia wszystkie tonacje z palety CMYK.

4. Półprawdy o druku sublimacyjnym

Nie prawdą jest, że do druku można użyć jedynie poliestru. Poliester jest konieczny, bo dzięki niemu więcej farby wnika w tkaninę i barwy są bardziej soczyste. Może jednak występować w proporcjach.