Skip to content Skip to footer

Voicebot – windykacja nigdy nie była tak prosta!

Niezapłacone faktury, brak wpłat należności z tytułu umowy o dzieło czy inne zaległości finansowe to codzienność polskich przedsiębiorców. Badania potwierdzają, że aż 90% z nich ma problemy z nierzetelnymi dłużnikami. Konieczna jest windykacja, a jej pierwsza faza to windykacja miękka.

Na czym polega windykacja miękka?

Vindicatio z łaciny znaczy tyle co dochodzenie roszczeń, zemsta, obrona konieczna. Instytucję windykatorów znali już mieszkańcy Imperium Rzymskiego. Współcześnie dążenie do odzyskania własności, która znajduje się w rękach osoby nieuprawnionej, tak zwana windykacja, ma swoje odbicie w przepisach prawa, które regulują proces dochodzenia roszczeń.
Ze względu na metody wyróżniamy windykację miękką oraz twardą. Ta druga to działania zdecydowane, głównie na drodze sądowej, gdzie wierzyciel dąży do uzyskania wyroku nakazującego dłużnikowi zwrot należności, a w przypadku nierespektowania wyroku zostanie do tego zmuszony na drodze egzekucji komorniczej.

Postępowania sądowe są kosztowne i długie, więc zanim wierzyciel zwróci się do sądu podejmuje próby odzyskania należności na drodze porozumienia z dłużnikiem. To właśnie jest windykacja miękka – odzyskiwanie własności na drodze rozmów, upomnień, ponagleń, przypominań bez psucia relacji między stronami. W praktyce miękka windykacja jest stosowana częściej, a przy tym jest bardziej skuteczna i tańsza od windykacji twardej. A jeśli do odzyskania długów wykorzystamy nowoczesne technologie, to proces zwrotu długu będzie jeszcze łatwiejszy.

Voicebot dla windykacji

Jedną z najbardziej popularnych metod stosowanych w windykacji miękkiej są ponaglenia w drodze rozmowy telefonicznej. Tworzenie dodatkowego stanowiska do spraw windykacji lub korzystanie z usług call center jest droższe i trudniejsze, niż wykorzystanie robotów. Voicebot dla windykacji to oprogramowanie, które zastępuje człowieka w trudnych i delikatnych rozmowach o zadłużeniu. Bot głosowy jest nieustępliwy, a przy tym bardzo grzeczny, życzliwy, kulturalny. Tu nie ma miejsca na emocje, które prowadzą do błędów skutkujących zepsuciem relacji między firmą a jej kontrahentami.

Voicebot windykacja – jak to działa?

Do programu wprowadzane są faktury oraz inne dokumenty, z których wynikają płatności na rzecz firmy. Program monitoruje status dokumentów. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie uregulowana płatność voicebot łączy się z dłużnikiem i przeprowadza rozmowę.
W jej trakcie automatyczny konsultant potwierdza tożsamość rozmówcy, informuje o kwocie zadłużenia oraz o przekroczonym terminie zapłaty, zadaje pytanie o nowy termin, w jakim dłużnik zamierza oddać dług. W przypadku podania daty zbyt odległej, na przykład przekraczającej 7 czy 14 dni, bot ponownie dopytuje o inny termin mieszczący się w akceptowalnym przez wierzyciela przedziale czasowym. Po usłyszeniu daty odpowiadającej wymogom voicebot windykacja prosi o potwierdzenie, podaje dokładny termin wpłaty i miłym pożegnaniem kończy rozmowę jednocześnie zachęcając rozmówcę do odsłuchania przepisów RODO. Oprogramowanie zapisuje w bazie zadeklarowany przez dłużnika termin spłaty.