Skip to content Skip to footer

Właściwości konstrukcyjne siłowników pneumatycznych

Siłownikiem pneumatycznym jest urządzenie, które przekłada energię z sprężonego powietrza na ruch liniowy lub obrotowy. Za ich pomocą których wykonywane są określone zadania, takie jak zaciskanie, zbieranie, napełnianie, wyrzucanie i wymiana narzędzi.

Specyfika siłowników pneumatycznych

W pierwszych dniach technologii pneumatycznej jedynym dostępnym siłownikiem były cylindry, które zapewniały prosty ruch liniowy z konwencjonalnego i względnie nieporęcznego zespołu prętów tłokowych. Szybkie zmiany zapotrzebowania rynku i popyt na mniejsze, ale wydajniejsze urządzenia doprowadziły jednak do wprowadzenia szerokiego wachlarza siłowników pneumatycznych.

Dzisiaj grupa produktów siłowników obejmuje cylindry jedno- i dwustronnie działające, pojedyncze i podwójne prowadnice, siłowniki obrotowe (zarówno łopatkowe jak i stojakowe), cylindryczne wałki, chwytaki i zwarte cylindry, głowice blokujące oraz wielopozycyjne cylindry, zdolne do połączenie ruchu obrotowego i liniowego.

Wymagania odnośnie siłowników

Ponieważ zakres działań wykonywanych przez siłowniki pneumatyczne wzrasta, zwiększa się także ich wyrafinowanie i wydajność, co utrudnia określenie urządzeń do różnych zadań. Istnieją jednak pewne kryteria, które muszą spełniać wszystkie napędy, poza tymi, których oczekuje się od wszystkich nowoczesnych urządzeń przemysłowych, takich jak długoterminowa niezawodność i minimalna konserwacja.

W zależności od zastosowania siłowniki pneumatyczne powinny posiadać cechy takie, jak niewielka siła odcinająca (styczna), minimalne tarcie między tłokiem a cylindrem, szybkie przyspieszanie i hamowanie, dokładne i powtarzalne pozycjonowanie (zwłaszcza w systemach zbierania i ustawiania), maksymalna sprawność oraz wygodna obsługa

Konstrukcja siłowników

Pierścień zgarniacza / trzpień prętowy jest zaprojektowany w celu zapobiegania przedostawaniu się tłoków do wnętrza siłownika, podczas gdy pierścień magnetyczny na zespole tłoka jest używany do obsługi zewnętrznych przełączników automatycznych, aby pokazać położenie tłoka. Być może najważniejszym elementem jest uszczelka tłokowa, ponieważ jego konstrukcja może mieć istotny wpływ na sprawność działania siłownika.

Konwencjonalne siłowniki liniowe zazwyczaj zawierają dwa uszczelnienia wargowe, zamontowane z powrotem do tyłu i oddzielone pasem zużycia. Pomimo tego, że takie rozwiązanie zapewnia skuteczne uszczelnienie pomiędzy zespołem tłoczyska a korpusem cylindra, posiada szereg wad naturalnych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP