Skip to content Skip to footer

Kiedy przyda się przydomowa przepompownia ścieków

Przyłącze do kanalizacji jest obecnie standardem w każdym polskim domu. Jednak nie zawsze warunki lokalizacji obiektu mieszkalnego pozwalają na to, aby w wygodny sposób korzystać z owej kanalizacji. Czasem potrzebne są bardziej zaawansowane rozwiązania.

Kiedy przepompowywać ścieki?

W większości przypadków podczas wykonywania przyłącza kanalizacyjnego do obiektu mieszkalnego organizuje się system tłoczenia ścieków na zasadzie systemów grawitacyjnych. Umożliwia to swobodne spływanie ścieków sanitarnych, komunalnych, wód drenażowych i innych do sieci kanalizacyjnej. W tym przypadku wykorzystuje się zasadę grawitacji, co wydaje się być najbardziej optymalnym i oszczędnym systemem odprowadzania ścieków.

W niektórych przypadkach konieczna jest jednak przydomowa przepompownia ścieków. Znajduje ona zastosowanie tam, gdzie ze względu na lokalizację obiektu mieszkalnego nie jest możliwe zastosowanie systemu grawitacyjnego. W niektórych przypadkach przepompownie ścieków wykorzystywane są jako zlewnie ścieków z wspólnot sąsiedzkich, obiektów sportowych, rekreacyjnych i innych.

Inne sposoby odprowadzania ścieków

Na większości zurbanizowanych terenów istnieją przyłącza kanalizacyjne gminne lub miejskie, do których można się podpiąć na etapie budowy nowego domu. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Zwykle trudności występują na terenach charakterystycznie ukształtowanych lub znacznie oddalonych od sieci kanalizacyjnej i innych obiektów. W takiej sytuacji problem oddalania ścieków z gospodarstwa domowego może rozwiązać przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest to system ekologicznego rozdrabniania ścieków na zasadzie szamba. W przydomowej oczyszczalni ścieków rozdrabnia się cząstki stałe ze ścieków komunalnych i filtruje je, odprowadzając wodę do gruntu, a cząstki stałe neutralizując za pomocą specjalnych mikroorganizmów wpuszczanych okresowo do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa przepompownia ścieków to niewielki system w postaci studzienki o odpowiednim kształcie. Kształt ten został opracowany w taki sposób, by uniknąć gnicia studzienki, jej niszczenia pod wpływem wód gruntowych i mikroorganizmów znajdujących się w glebie. Kształt ten został zaprojektowany również w taki sposób, by uniknąć przemieszczania się studzienki w gruncie w przypadku wystąpienia wód gruntowych. Założenie przepompowni ścieków jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, jeśli planujemy budowę domu na terenie o charakterystycznym ukształtowaniu, a chcemy sobie zapewnić pełen komfort korzystania z kanalizacji.