Skip to content Skip to footer

Produkcja wiat przystankowych

Wiaty przystankowe, czyli popularne przystanki różnego rodzaju – a mówiąc ściślej konstrukcje chroniące pasażerów przed warunkami atmosferycznymi i pozwalającymi usiąść bezpiecznie w oczekiwaniu na autobus, czy tramwaj są widoczne praktycznie na każdym kroku. Skąd biorą się tego rodzaju wiaty? Jak są skonstruowane? Wiele osób nie zadaje sobie tego rodzaju pytań, choć dotyczą elementy rzeczywistości, z którym spotykamy się na co dzień.

Skąd biorą się wiaty autobusowe?

Wiaty autobusowe to produkt przemysłu, który łączy w sobie wykonywanie różnego rodzaju konstrukcji stalowych i aluminiowych, a także łączenie ich z odpowiednim poszyciem, wykonanym z materiałów takich jak blacha stalowa, szkło, czy syntetyczne poliwęglany. Wiaty w miastach ustawiane są zazwyczaj przez instytucje zawiadujące systemami transporty zbiorowego. Najczęściej te instytucje są bezpośrednio związane z władzami miast, bądź też podlegają ich ścisłej kontroli. Projekty przystanków mogą leżeć albo po stronie wykonawców – kiedy zamawiane są przez władze miejskie, albo mogą być przygotowane wcześniej. Tutaj również mogą występować bardzo duże różnice. Tego rodzaju projekty mogą bowiem być przygotowane przez biura projektowe zajmujące się przestrzenią publiczną, albo zlecane podmiotom nie zawsze adekwatnym do tego zadania.

Jak skonstruowana jest wiata przystankowa?

Nowoczesne wiaty przystankowe są zbudowane najczęściej na spawanej ramie stalowej lub aluminiowej. Zasadniczo użyty rodzaj materiału nie ma tutaj większego znaczenia w przypadku konstrukcji niewielkich. Istotne jest natomiast odpowiednie zabezpieczenie wiat przed korozją. Na pokrycie wiat składają się dwa odmienne elementy. Pierwszym z nich jest pokrycie dachu wiaty, a drugim – pokrycie ścian. Dachy wiat są zazwyczaj kryte odpowiednimi – prostymi, a najczęściej odpowiednio kształtowanymi – segmentami wykonanymi z poliwęglanów o konstrukcji komórkowej. Niektóre tego rodzaju wiaty są kryte blachą stalową. Ściany wiat są często wykonane z poliwęglanów litych, ale najpowszechniejsze w użyciu jest szkło hartowane. wiata przystankowa wykonana w ten sposób cechuje się estetyką wykonania i bezpieczeństwem użytkowania. Wiaty mogą być zaopatrzone w dodatkowe elementy, jak ławki, gabloty, czy kosze na śmieci.