Skip to content Skip to footer

Kancelarie upadłościowe – upadłość bez tajemnic

Upadłość pozwala przedsiębiorcy na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli, a także daje szansę na zawarcie układu. W przebiegu postępowania upadłościowego zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi może towarzyszyć kancelaria upadłościowa.

Upadłość przedsiębiorstwa zgodna z prawem

Na polskim gruncie zasady upadłości przedsiębiorstw reguluje Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Zawiera ona dokładne informacje dotyczące postępowań upadłościowych i naprawczych, zasad dochodzenia roszczeń przez wierzycieli, a także skutki przeprowadzenia upadłości.

Firmy chcące rozpocząć postępowanie upadłościowe muszą spełnić określone wymogi. Muszą wykazywać zdolność upadłościową, a także w odpowiednim terminie złożyć wniosek o upadłość do sądu rejonowego.

Prowadząca kompleksową obsługę w obszarze prawa jak prawo upadłościowe kancelaria może wówczas zapewnić przekrojowe wsparcie dla firmy i dla jej wierzycieli.

Główne usługi w kancelariach upadłościowych

Kancelaria prawna działająca jako kancelaria upadłościowa może zaoferować swoim klientom dostęp do pełnej palety usług prawnych związanych z przebiegiem postępowania upadłościowego.

Swoje usługi kancelarie kierują zarówno do dłużników – przedsiębiorców, ale również konsumentów w przypadku upadłości konsumenckiej, jak i do wierzycieli, którzy chcą ubiegać się o odzyskanie należnych im środków od upadającej firmy.

Do głównych usług świadczonych przez kancelarię upadłościową zaliczają się między innymi: doradztwo prawne, sporządzanie dokumentów, ich opiniowanie, a także reprezentowanie klientów. Usługi te odnoszą się do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, dochodzenia wierzytelności, spornych spraw, kontaktów z syndykiem, zarządcą, sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym.

Zalety współpracy z kancelarią upadłościową

Profesjonalna kancelaria upadłościowa może zaoferować swoim klientom pełną pomoc w sprawach dotyczących upadłości. Poprzez szeroką paletę świadczonych usług umożliwia realizację wszystkich spraw formalnych zgodnie z przepisami prawa, a także tak, by uwzględnić oczekiwania klientów.

Na trudnym obszarze jak prawo upadłościowe kancelaria może zasugerować wtedy optymalne rozwiązania, zająć się niezbędnymi czynnościami, dopilnować terminów, co przekłada się na sprawny, prawidłowy przebieg postępowania upadłościowego zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzycieli.