Skip to content Skip to footer

Jaką funkcję pełni separator w kanalizacji?

Separatory to urządzenia wykorzystywane do oczyszczania ścieków, jeszcze zanim ostatecznie trafią one do kanalizacji. Urządzenia te w swoim działaniu wykorzystują przede wszystkim sedymentację oraz flotację (więcej o separatorach znaleźć można zaglądając na stronę https://oczyszczalnie-metalbud.pl).

Jak działają separatory ścieków?

Separatory w zdecydowanej większości przypadków mają obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego bądź stali. Cechą charakterystyczną tego typu urządzeń jest ich wewnętrzne podzielenie, za pomocą specjalnej ścianki i otworu przelewowego, na dwie części. Pierwszą z nich jest osadnik, drogą natomiast komora separacji. Separatory działają w oparciu tak naprawdę o dwa procesy – proces sedymentacji oraz flotacji. Dzięki temu z separatorem mają możliwość oddzielenia drobnych zanieczyszczeń płynnych, przede wszystkim takich jak substancje ropopochodne oraz tłuszcze, których ściekach jest naprawdę bardzo dużo.

Osadniki w separatorach pełnią bardzo istotną funkcję. Ich zadaniem jest zatrzymywanie wszystkich substancji znajdujących się w ściekach, które wykazują się zdolnością do szybkiego opadania. Dopiero tak przefiltrowane ścieki, które przeszły przez osadnik trafiają do komory separacji, gdzie zachodzi proces flotacji, czyli uwydatniania cząsteczek ścieków wykazujących się znacznie mniejszą gęstością niż pozostałe. Wszystkie te cząsteczki ścieków pojawiają się na powierzchni, skąd znacznie łatwiej jest się ich pozbyć. Dopiero ścieki, które przeszły zarówno przez osadnik, jak i komorę separacji mogą trafić do kanalizacji.

Istota konserwacji separatorów

Aby separatory spełniały z powodzeniem swoje zadanie, muszą być regularnie poddawane czyszczeniu i konserwacji. Bez tego nie będą mogły właściwie oczyszczać ścieków, a po pewnym czasie mogą nawet przestać działać. Konserwacja i czyszczenie separatorów wcale nie jest taka trudna, gdyż wykonywana jest przez zdecydowaną większość firm hydraulicznych. Należy to pamiętać przede wszystkim o tym, że zaniedbania niszczą i poważnie uszkadzają separatory, dlatego należy o niewłaściwie zadbać.

Jak już zostało wspomniane, głównym zadaniem separatorów jest izolacja ścieków w taki sposób, aby do kanalizacji ostatecznie trafiały tej już oczyszczone. A to nie byłoby możliwe do wykonania, jeżeli separatory nie działały sprawnie bądź na ich powierzchni pojawiały się wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Chcę zapoznać się z większą ilością informacji dotyczących separatorów ścieków oraz innych informacji dotyczących oczyszczania ścieków warto zajrzeć na stronę internetową https://oczyszczalnie-metalbud.pl.