Skip to content Skip to footer

Jak szkolić pracowników z obsługi oprogramowania?

Użycie odpowiedniego oprogramowania w firmie zajmującej się handlem to rozwiązanie, które pomaga nie tylko lepiej zorganizować pracę, ale również w znacznej mierze zwiększyć zyski. Przekonuje nas o tym każdy dystrybutor oprogramowania tego rodzaju. W tym przypadku mają oni całkowitą rację – warto zainwestować w takie rozwiązania. Pozostaje jeszcze wyszkolić pracowników z ich obsługi.

Najbardziej popularne oprogramowanie

Zdecydowanie najłatwiej jest kupić i wdrożyć w swojej firmie rozwiązania najbardziej popularne. Dystrybutor elektroniki i oprogramowania jest w stanie dostarczyć takie oprogramowanie praktycznie od ręki. Niesie to ze sobą oczywiście pewne korzyści, ale nie jest pozbawione wad. Po pierwsze powszechność stosowania tego rodzaju rozwiązań sprawia, że bardzo łatwo jest uzyskać pożądany stopień kompatybilności z oprogramowanie stosowanym w innych firmach. Po drugie, są to rozwiązania istniejące już na rynku nieco dłużej, a więc sprawdzone.

Wadą może ty być mała elastyczność. Dystrybutor oprogramowania jest tu wyłącznie pośrednikiem, a więc nie ma większego wpływu na jego kształt. Dostępne na rynku wersje oprogramowania mogą być dość ograniczone pod kątem możliwości jego dopasowania do potrzeb danej firmy. Szkolenie pracowników jest w tym przypadku bardzo łatwe. Najbardziej popularne rozwiązania to zarazem bardzo łatwo dostępne i przygotowane w różnych językach materiały szkoleniowe. Szkolenia tego rodzaju bardzo często oferują również dystrybutorzy oprogramowania. Z jednej więc strony najbardziej popularne rozwiązania oferują wszechstronność i niezawodność, z drugiej czasami mogą okazać się zbyt mało elastyczne.

Nieco mniej popularne rozwiązania

Dystrybutor elektroniki i oprogramowania może jednak zaoferować nam również rozwiązania, które są o wiele mniej popularne – co wcale nie musi oznaczać, że są mniej sprawdzone, czy po prostu gorsze. Warto rozważyć wybór właśnie takiego rodzaju rozwiązania, ponieważ niesie on ze sobą kilka zasadniczych korzyści. Dystrybutorzy oprogramowania są tu często ściślej związani z producentem, a więc istnieje większa możliwość jego zindywidualizowania – według potrzeb danego przedsiębiorstwa. Szkolenie pracowników może odbywać się na specjalnie do tego celu przygotowanych kursach. Bardzo często prowadzone są one przez dystrybutora oprogramowania i są elementem jego promocji. Wydaje się, że takie rozwiązanie również jest warte rozważenia.