Skip to content Skip to footer

Działalność OBIKS, czyli 60 lat doświadczenia

OBIKS (Ośrodek Badań I Kontroli Środowiska Sp. z o.o. to akredytowane laboratorium badawcze, które ma na celu prowadzenie licznych badań, a przede wszystkim – ochronę i pracę na rzecz środowiska. Ponad 60-letnie doświadczenie pokazuje, że laboratorium posiada specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, którzy z najwyższą starannością przeprowadzają badania i usługi.

Laboratorium OBIKS z bliska

Laboratorium OBIKS to inaczej Ośrodek Badań I Kontroli Środowiska
z siedzibą w Katowicach. Wbrew pozorom, jego historia jest stosunkowo złożona. Pomimo ponad 60-letniej działalności, OBIKS dopiero w 2007 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniej, w 1958 roku, przy ówczesnym Oddziale Inspekcji Ochrony Wód Wydziału Gospodarki Wodnej Wojewódzkiej Rady Narodowej powstało laboratorium, którego celem było określanie jakości wód powierzchniowych, znajdujących się na terenie województwa.

Rok później powołano zakład budżetowy Laboratorium Badań Wód i Ścieków, zaś po reformie administracyjnej w państwie – przekształcono je w OBIKS, zakład budżetowy Urzędu Wojewódzkiego. W 1989 roku z kolei zamieniono w przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej. Nieco więcej o historii OBIKS można znaleźć pod tym linkiem: https://obiks.pl/.

Misja OBIKS

Ośrodek Badań I Kontroli Środowiska ma przede wszystkim na celu niesienie pomocy Klientom w zakresie dopełniania obowiązków, jakie wynikają z przepisów dotyczących ochrony środowiska. OBIKS tworzą wykwalifikowani specjaliści z długoletnim doświadczeniem, dlatego też przedsiębiorstwo cieszy się dużym uznaniem wśród zarówno Klientów, jak i organów ochrony środowiska.

OBIKS przede wszystkim posiada w pełni wyposażone laboratorium, w którym dokonuje się kompleksowych badań oraz szczegółowych ekspertyz. Praca Ośrodka Badań I Kontroli Środowiska została wielokrotnie już nagrodzona i wyróżniona certyfikatami, wśród których wymienić można Geparda Biznesu, Promotora Energii czy EkoLaury.

Oferty OBIKS

Oferta OBIKS dzieli się na kilka działów, wśród których wymienia się badania środowiskowe (wód, ścieków, gleb, odpadów i tym podobne), akredytowane pobieranie próbek na terenie całej Polski, doradztwo i dokumentacje, w tym konsulting, outsourcing i ekspertyzy środowiskowe oraz pomiar hałasu w środowisku.

Co więcej, OBIKS dokonuje monitoringu składowisk odpadów oraz pomiarów emisji oraz imisji do powietrza między innymi biogazów. W ofercie laboratorium znajdują się też badania mikrobiologiczne, badania żywności, paliw i opakowań. Więcej o ofercie można dowiedzieć się tutaj: https://obiks.pl.