Skip to content Skip to footer

Dbasz o zdrowie? Wykup własną polisę na życie

Choroba zwykle zaskakuje. Sam stan chorobowy, konieczność przechodzenia przez skomplikowane procedury diagnostyczne czy lecznicze w przypadku zachorowania na poważne schorzenie to duży stres dla pacjentów. Jednak największym zaskoczeniem, dla samego pacjenta i dla jego najbliższych, są zwykle koszty leczenia, które mogą dramatycznie wzrastać jeśli pacjent po leczeniu będzie osobą niezdolną do pracy. Ubezpieczenie kosztów leczenia w NN.pl pozwala na sfinansowanie leczenia, a w przypadku powikłań – zapewnia dodatkowe środki na życie.

Czy warto mieć własne ubezpieczenie zdrowotne?


O ile posiadanie polisy na życie dla wielu ubezpieczonych stało się standardem, o tyle polisa zdrowotna pojawia się raczej dość rzadko jako produkt finansowy, zabezpieczający ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami zachorowania. „Wykup własną polisę na życie” – słyszą dorośli, którzy chcą się troszczyć o finansową przyszłość swojej rodziny. Jednak coraz częściej słyszą również, aby zdecydowali się także na polisę zdrowotną. Wynika to z kilku czynników. Niektóre choroby, jak np. nowotwory, nadal są często diagnozowane. W wielu przypadkach dopiero pojawienie się choroby pokazuje, że rodzina nie posiada żadnych zasobów finansowych, które można wydać na leczenie, rehabilitację czy powrót do zdrowia. Ubezpieczenie kosztów leczenia w NN.pl pozwala na poddawanie się kolejnym procedurom medycznym, bowiem ubezpieczony posiada odpowiednie środki na diagnostykę, leczenie oraz wspieranie chorego w procesie rekonwalescencji. Owo wspieranie oznacza nie tylko finansowanie leczenia, ale także możliwość nabywania specjalistycznego żywienia, które może być zalecane w przypadku leczenia nowotworów. W wielu przypadkach dodatkowe środki finansowe pozwalają na przeorganizowanie życia chorego, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki do życia w czasie choroby. Czy warto mieć własne ubezpieczenie zdrowotne? W przypadku ubezpieczenia na wypadek zachorowania na nowotwór – z pewnością tak.

Nie tylko nowotwory


O ile ubezpieczeni często słyszą rady typu: Wykup własną polisę na życie, a wykażesz się odpowiedzialnością za los swojej rodziny, o tyle w przypadku chęci ochrony rodziny przed skutkami zachorowania na różne choroby takie podpowiedzi pojawiają się głównie ze strony agentów ubezpieczeniowych. Część chorób, jak wspomniane już nowotwory, wymagają dużych nakładów finansowych, które wraz z leczeniem rekomendowanym przez lekarz z placówek medycznych, są w stanie zwiększyć szanse na całkowite wyleczenie. Tymczasem według statystyk najwięcej pacjentów cierpi z powodu drobniejszych urazów, zwichnięć oraz złamań, do których dochodzi w domu, w drodze do pracy czy w czasie wolnym. Pozornie może się wydawać, że skutki takiego zdarzenia nie będą bardzo poważne. Jednak w niektórych przypadkach złamanie czy zwichnięcie może nawet doprowadzić do niezdolności do pracy. Wówczas środki finansowe z polisy zdrowotnej mogą stanowić istotne źródło dochodów, które z racji niezdolności do pracy będą obniżone. O skutki zwichnięć i złamań warto również zadbać poprzez finansowanie dodatkowych zabiegów z zakresu rehabilitacji. Dzięki środkom z polisy zdrowotnej jest to możliwe bez uszczerbku dla domowego budżetu.