Skip to content Skip to footer

Co to jest sterylizacja medyczna?

Dezynfekcja i sterylizacja to działania medyczne, które mają na celu zapewnienie absolutnej czystości mikrobiologicznej sprzętu, który używany jest w czasie diagnostyki, a także leczenia. Warto podkreślić, że sterylnie czyste narzędzie stosowane w czasie operacji zapewnią należyte bezpieczeństwo dla pacjenta.

Sterylizacja medyczna

Należy pamiętać, że zawód technika sterylizacji medycznej jest zatem pracą ważną oraz niesamowicie odpowiedzialną. Niestety mało ludzi pamiętać, żale to właśnie od sterylności narzędzi, a także sprzętu medycznego zależeć będzie nasze zdrowie. Ponadto technik sterylizacji medycznej będzie odpowiedzialny za kwalifikowanie, a także przeprowadzenie mycia, dezynfekcji, a także sterylizacji sprzętów oraz wyrobów medycznych. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem liczby miejsc, w których stosuje się sprzęt wymagający sterylności, rośnie również zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie techniki sterylizacji medycznej.

Dezynfekcja medyczna

Żeby zostać wykwalifikowanym technikiem medycznym trzeba mieć skończoną roczną naukę w miejscu w szkole policealnej. Warto podkreślić, że wiele specjalizacji medycznych, na przykład chirurgia oraz stomatologia opierają się o wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi mających bezpośrednią styczność z organizmem pacjenta. Żeby uniknąć zakażenia bądź zapobiec rozprzestrzenianiu się chorobotwórczych drobnoustrojów, wszelkie te przedmioty muszą być właściwie przygotowane do pracy. Właśnie tym zajmować się będzie technik sterylizacji medycznej. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że technik sterylizacji medycznej to specjalista w utrzymywaniu sprzętu używanego do diagnozowania, a także leczenia w czystości mikrobiologicznej. Tego typu zawód powstał na wniosek środowiska, które zajmuje się produkcją sterylnych wyrobów medycznych. Trzeba też wspomnieć o tym, że praca technika sterylizacji medycznej polegać będzie na właściwym przygotowaniu narzędzi stosowanych w czasie zabiegów medycznych. Mowa tutaj na przykład o manualnym myciu oraz dezynfekcji narzędzi. Oprócz tego ważne jest przygotowywanie roztworów i preparatów do mycia.