Skip to content Skip to footer

Co może a co musi sprzątaczka?

Niegdyś „sprzątaczka” kojarzyła się z zawodem o niskim prestiżu, z nisko cenioną pracą fizyczną, w dodatku słabo wynagradzaną. Dziś, gdy społeczeństwo wyraźnie podzieliło się na klasy, sytuacja się zmieniła – o osobach sprzątających lub pomocy domowej mówi się pozytywnie, a ich zarobki nie plasują się na końcu listy zawodów. Co więcej, osoby, które sprzątają nie narzekają na brak zleceń, podobnie jak profesjonalne firmy,, które mają takie usługi w ofercie.

Zawód sprzątaczka

Zatrudniając sprzątaczkę, jako osoba fizyczna, przedsiębiorstwo czy inna organizacja ma się jeden cel – utrzymanie czystości i porządku. Jaki jest zakres obowiązków sprzątaczki? Wszystko zależy właśnie od wymagań pracodawcy. Inne będzie miała osoba prywatna, a inne na przykład szkoła.

Osoba dbająca o porządek w szkole

Dawniej używano w stosunku do takie osoby zamiennie terminy „pani sprzątaczka” i „pani woźna” i uczniowie jej polecenia z reguły traktowali z przymrużeniem oka. Rzadko kiedy się bali. Dziś, w większości szkół, osobę dbającą o porządek traktuje się na równi z pozostałym personelem zatrudnionym w danej placówce, bowiem sprzątaczka współpracuje z dyrektorem i jego zastępcą, nauczycielami, z konserwatorami, ekipami remontowymi. Swoją postawą i zachowaniem powinna dawać przykład uczniom, wpływać na nich wychowawczo. Nie jest to proste w dzisiejszych czasach, gdy uczniom wszystko wolno i w zasadzie nie mają autorytetów, ale nie jest to niemożliwe.

Zakres obowiązków sprzątaczki podczas roku szkolnego

Podczas codziennego dyżuru sprzątaczka musi zadbać o to, by podłogi we wszystkich pomieszczeniach były czyste (zamiecione, umyte, usunięte papierki i śmieci), a dywany odkurzone. Toalety powinny być dezynfekowane każdego dnia, a parapety, tablice, meble, panele powinny być pozbawione kurzu. Bardzo często do zadań sprzątaczki należy podlewanie kwiatów oraz wietrzenie pomieszczeń. Przed zamknięciem obiektu sprzątaczka powinna upewnić się czy okna, drzwi, krany są pozamykane, a światła pogaszone.

Zakres obowiązków sprzątaczki podczas wakacji lub przerw

Czas, gdy uczniowie nie uczęszczają na zajęcia jest doskonałą porą na umycie okien, drzwi, przybrudzonych ścian pomalowanych farbą olejną. Jeśli w tym czasie przeprowadzane są remonty, do zadań sprzątaczki należy przywrócenie ładu. Jeśli uzgodniono, że tereny zielone należące do placówki również podlegają dbałości sprzątaczki, podczas wakacji należy przeprowadzić niezbędne prace porządkowe.

Zakres obowiązków powinien być ustalony i opisany podczas podpisywania umowy, bowiem w razie stwierdzenia uchybień w czystości stwierdzonych podczas kontroli przez sanepid odpowiedzialność ponosi właśnie sprzątaczka.