Skip to content Skip to footer

Co decyduje o atrakcyjności gruntów inwestycyjnych?

Działki najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów na rynku komercyjnych nieruchomości lokalizują się zazwyczaj w obrębie dużych miast oraz ich regionów. Często o atrakcyjności działek inwestycyjnych decyduje sąsiedztwo węzłów komunikacyjnych, a więc np. lotnisk, dworców kolejowych czy autostrad.

Czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną działki

Z punktu widzenia inwestora o atrakcyjności działki świadczy potencjał do generowania dochodów z wynajmu powierzchni komercyjnej. Dba on więc o to, by zainwestowany kapitał mu się po prostu zwrócił z nadwyżką. I tak np. lokalizacja działki pod obiekt handlowy powinna cechować się dużą siłą nabywczą mieszkańców regionu. Z kolei działka pod obiekt biurowy powinna zapewniać potencjał na odnalezienie najemców pod powierzchnię, która będzie tam zbudowana. Tereny inwestycyjne są wyszukiwane przez profesjonalne firmy doradcze, które działają na rynku komercyjnych nieruchomości.

Takie przedsiębiorstwa doradzą również jak sprzedać tego rodzaju działki. Działki inwestycyjne powinny posiadać uregulowany stan prawny – a więc muszą być wyjaśnione takie sprawy jak tytuł własności, użytkowanie wieczyste czy kwestie związane z brakiem roszczeń reprywatyzacyjnych. Wszystko musi być również zgodne z projektem inwestycyjnym.

Gdzie w Polsce znajdują się najatrakcyjniejsze działki pod inwestycje?

Grunty inwestycyjne znajdują się w obrębie dużych miast, a więc w okolicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Gdańska. Coraz bardziej atrakcyjne są również grunty inwestycyjne w Katowicach czy Łodzi. Takie działki zlokalizowane są zazwyczaj w pobliżu stref ekonomicznych cz dużych zakładów produkcyjnych. W mniejszych miastach będą to np. okolice osiedli mieszkaniowych z dużym potencjałem na obiekty handlowe.

Grunty inwestycyjne w Katowicach – charakterystyka

Grunty inwestycyjne w Katowicach są bardzo atrakcyjnie położone. Katowice wciąż się rozwijają i posiadają bardzo wiele niezagospodarowanych terenów. Zaletą gruntów inwestycyjnych w Katowicach jest ich bliskość do centrum, liczne centra handlowe oraz spora ilość deweloperów.

Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów sytuacja na rynku gruntów inwestycyjnych w Katowicach, jak i w całym kraju polepsza się. Pomimo tego, że wciąż wzrastają ceny usług, podwykonawstwa, transportu czy takich spraw jak utrzymanie pracownika, mediów czy opłaty za energię elektryczną inwestycje komercyjne zwiększają poziom zatrudnienia w regionie. Wpływają również na wzrost wartości usług oraz popytu na towar i usługi. Dzięki nim poprawia się również wyraźnie jakość nowo powstających nieruchomości mieszkaniowych.