Skip to content Skip to footer

Bezpieczeństwo a urządzenia ciśnieniowe

W wielu gałęziach przemysłu wykorzystuje się urządzenia ciśnieniowe. To bardzo specjalistyczne urządzenia, które wymagają specjalnych procedur. Czym się charakteryzują i jakie są obostrzenia w czasie ich eksploatacji?

Czym są urządzenia ciśnieniowe?

Urządzenia ciśnieniowe są dość powszechnie stosowane. Definiuje się je jako urządzenia lub zespoły urządzeń (np. rurociągi), w których ciśnienie jest wyższe niż atmosferyczne. To powoduje, że ich eksploatacja może być niebezpieczna. Dlatego wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych oraz ich późniejsza eksploatacja są obwarowane szeregiem różnych warunków.Do urządzeń ciśnieniowych zalicza się m.in. różnego rodzaju rurociągi, kotły parowe, zbiorniki ciśnieniowe. gazociągi, zawory bezpieczeństwa. Do tego typu urządzeń nie kwalifikują się np. rury od ogrzewania ciepłą wodą czy opony.

Zagwarantować bezpieczeństwo

Aby urządzenia ciśnieniowe były bezpieczne podczas użytkowania, należy o to zadbać już na etapie produkcji. Dlatego przepisy przewidują, że pracownicy, którzy uczestniczą w procesie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych muszą mieć odpowiednie certyfikaty. Dotyczy to nie tylko osób, które pracują bezpośrednio przy produkcji, ale także projektantów. Niektóre z urządzeń ciśnieniowych są objęte dozorem technicznym. Wtedy każdy etap produkcji jest kontrolowany przez dozór techniczny. Dzięki takiej kontroli jest większa pewność, że urządzenie ciśnieniowe będzie wykonane zgodnie ze sztuką, a jego późniejsza eksploatacja będzie bezpieczna.

Instrukcja eksploatacji

Bezpieczne użytkowanie urządzeń ciśnieniowych także wymaga przestrzegania określonych reguł. Podstawową zasadą jest przestrzeganie instrukcji eksploatacji. W instrukcji jest określone, kto i w jaki sposób może obsługiwać i dozorować urządzenie ciśnieniowe.Pamiętać też trzeba o regularnej kontroli urządzeń, także tych tzw. bezobsługowych. One wprawdzie nie potrzebują ciągłej obsługi, ale też muszą być kontrolowane.Wszystkie osoby, które zajmują się obsługą urządzeń ciśnieniowych muszą przejść odpowiednie szkolenia i uzyskać niezbędne certyfikaty. Dzięki temu mogą w bezpieczny sposób obsługiwać sprzęt ciśnieniowy. Nie można też zapominać o przestrzeganiu instrukcji stanowiskowej. Do jej sporządzenia są zobligowani pracodawcy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy PascalPolska.