Skip to content Skip to footer

Jak wyjść ze spirali zadłużenia?

Pożyczanie pieniędzy nie jest złe, pod warunkiem, że ich oddanie nie stanowi problemu. Kłopoty pojawiają się, gdy długi wymkną się spod kontroli. Jak przeprowadzić postępowanie upadłościowe, które da szansę na wyjście z zadłużenia?

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to szansa dla osób zadłużonych, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań na wyjście ze spirali zadłużenia.

Postępowanie upadłościowe jest przeznaczone dla osób, których przeterminowane płatności są dłuższe niż 3 miesiące. Koniecznie trzeba pamiętać, że postępowanie upadłościowe jest szansą wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli, ale również redukcja lub umorzenie całości lub części zadłużenia. Dzięki temu dłużnik będzie mógł rozpocząć nowy rozdział w życiu, bez strachu, że do drzwi zapuka komornik.

Jak rozpocząć procedurę upadłościową?

Każde postępowanie upadłościowe rozpoczyna złożenie wniosku do sądu, w którym dłużnik wyjaśnia swoją sytuację majątkową.

Poprawne wypełnienie wniosku jest bardzo ważne, gdyż to na jego podstawie sąd będzie orzekał o umorzeniu części lub całości zadłużenia. Wniosek można wypełnić samodzielnie, ale również można skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w prawie upadłościowym. Jest to rozwiązanie bardziej kosztowne, ale również bezpieczniejsze. Dłużnik może liczyć nie tylko na pomoc w wypełnieniu wniosku, ale również na wsparcie w czasie całej procedury upadłościowej.