Skip to content Skip to footer

Interaktywne testy z BHP

Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowa dla każdego pracownika. Nie bez powodu wskazuje się, iż dzięki odpowiedniej wiedzy z tej dziedziny możliwe jest zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy. Z kolei pracodawca jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek przeszkolenia pracowników z przepisów BHP.

Testy z BHP dla każdej branży

BHP testy dostępne są zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Szczególnie te drugie są warte uwagi, bowiem proces przyswajania nawet najbardziej skomplikowanych materii jest bardziej transparentny. Ponadto dzięki specjalnym wykresom użytkownik może łatwiej zapamiętać niezbędną mu wiedzę.

Ważne jest, aby pamiętać, że przeszkolenie dla rozmaitych stanowisk pracy wygląda zgoła odmiennie. Inaczej będzie wyglądał proces nauki szlifierza, a inaczej osoby, która wykonuje prace biurowe. Testy BHP i odpowiedzi zawierają zestawy pytań testowych dla niemal wszystkich grup zawodowych. Sprawia to, że pracodawca może łatwo wybrać materię, która jest niezbędna pracownikowi przy wykonywaniu każdego rodzaju zadań.

Inteligentny system odpowiedzi

W trybie nauki przy udzieleniu błędnej odpowiedzi wczytywana jest podstawa prawna. Dzięki temu użytkownik może z łatwością dowiedzieć się, jaki popełnił błąd. Ponadto w omawianym trybie możliwe jest korygowanie błędnych odpowiedzi. Jak wynika z powszechnej praktyki, taki sposób nauki w największym stopniu motywuje pracownika do dalszego zdobywania wiedzy.

BHP testy w wersji interaktywnej rozwiązuje się zdecydowanie łatwiej niż ich papierowe odpowiedniki. Nawet książki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie zastąpią przejrzystych treści multimedialnych, które występują przy każdym pytaniu.

Panel powtórek

Użytkownik rozwiązujący testy z BHP może korzystać z systemu powtórek materiału, który został już przerobiony. Jak wiadomo, regularnie wykonywane ćwiczenia sprawiają, że zdobyta wiedza może zostać utrwalona na długie lata.

Testy BHP i odpowiedzi mogą zostać również wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu. Okresowe szkolenia z tej materii muszą być bowiem zakończone kolokwium, po którym wydawany jest specjalny certyfikat, załączany do akt osobowych. Testy interaktywne zgodne są z normami ISO, co sprawia, że pytania w nich zawarte mogą stanowić przykładowe pytania egzaminacyjne dla pracowników.