Skip to content Skip to footer

Erp dla produkcji – najważniejsze założenia

Na rynku jest duża konkurencja dlatego firmy produkcyjne, niezależnie od wielkości, powinny dbać o rejestrowanie i kontrolowanie kosztów produkcji. W ten sposób zarządzanie firmą staje się efektywniejsze i może ona oferować bardziej konkurencyjne ceny. Cały proces wspomagany jest przez ERP dla produkcji, czyli systemy informatyczne służące do efektywnego zarządzania na każdym jej etapie. Jeśli przedsiębiorstwo nie korzysta z tego typu wspomagania, skazuje się na nieefektywne wydatkowanie środków i marnotrawstwo w procesie produkcji.

Systemy ERP – wybór odpowiedniego oprogramowania

Niezależnie od wielkości firmy warto wybierać oprogramowanie ERP dla produkcji, które dedykowane są pod konkretną branżę produkcyjną. W wyborze najlepszej, warto skorzystać z fachowej pomocy. Duża konkurencyjność rynku sprawia, że firmy produkcyjne muszą oferować towary w niskich cenach, a dzięki oprogramowaniu mogą jasno określić opłacalność danej usługi. Proces obejmuje zarówno techniczne przygotowanie, jak i realizację produkcji. Niezwykle ważna jest również kontrola na każdym etapie czy to produkcji jednostkowej czy też masowej.

Technologia ERP

Wybierając dedykowane systemy ERP przedsiębiorca ma możliwość na wprowadzenie wszystkich danych, które są bezpośrednio związane z technologią produkcji. Obejmuje to zarówno surowce, półprodukty, jak i zamienniki. Następnie dochodzi do analizy potrzebnych maszyn, jak i określenia liczby pracowników je obsługujących. Taki szczegółowy opis, który obejmuje także ilość odpadów wytworzonych w trakcie produkcji pozwala na określenie orientacyjnych kosztów za które można wyprodukować daną partię towaru. Program ma narzędzia, dzięki którym można zarezerwować daną ilość produktów i półproduktów, potrzebną do wytworzenia danych dóbr.

Rejestracja produkcji

Dzięki ewidencjonowaniu na każdym etapie produkcji możliwa jest analiza i interpretacja wyników. Dzięki tym narzędziom przedsiębiorca poznaje już nie kalkulacyjny ale rzeczywisty koszt wyprodukowania danej partii towaru. W ten sposób określona jest również efektywność maszyn, jak i pracowników oraz dalsze zaplanowanie działań.

Kontrola produkcji – konieczna oraz ważna część procesu

Po wytworzeniu danego dobra produkcyjnego następuje jego kontrola. Z danej partii wybierane są produkty, które analizowane są pod kątem jakości. Na tym etapie producent dowiaduje się o tym, czy jego towar spełnia wymagane normy. Oprogramowanie ERP dla produkcji zapisuje wszystkie zmiany oraz na bieżąco aktualizuje dane.