Skip to content Skip to footer

Czym zajmuje się CNBOP-PIB?

Od 1972 roku w Polsce działa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. Misją instytutu jest działanie w zakresie zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej.

CNBOP-PIB

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) jest instytutem, który działa bezstronnie. Wobec wszystkich prowadzone są identyczne procedury. Główną myślą przyświecającą instytutowi jest dążenie do najwyższego poziomu świadczonych usług.

Działalność CNBOP-PIB opiera się na wymaganiach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Od początku powstania doskonalone są cały czas procedury i zasady, które mają na celu podnieść skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania.

Certyfikaty CNBOP

Niektóre wyroby stosowane w ochronie przeciwpożarowej wymagają uzyskania certyfikatu CNBOP. Certyfikaty CNBOP informują o tym, że dany wyrób spełnia wymagania techniczne i normy określone w polskim i europejskim prawie.

Otrzymanie certyfikatu wiąże się z przeprowadzeniem badań. Wyrób musi otrzymać pozytywne opinie ekspertów oraz przejść pozytywną weryfikację dotyczącą bezpieczeństwa jego stosowania. Ocena dokonywana jest w oparciu o różne dokumenty techniczne.

Certyfikaty dla podmiotów, które świadczą usługi w ochronie przeciwpożarowej

Instytut oprócz certyfikacji wyrobów przeciwpożarowych wystawia także certyfikaty podmiotom świadczącym usługi w ochronie przeciwpożarowej. Taki dokument identyfikuje i uwiarygadnia podmiot, a także wskazuje, że świadczy on usługi na najwyższym poziomie zgodnie z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli.

Polski rynek usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie jest prawnie regulowany. Opiera się on na działalności wolnorynkowej. Jednak usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej musi być świadczona na najwyższym poziomie zgodnie z zachowaniem specyficznych wymagań. Certyfikat może obejmować trzy zakresy działalności – projektowanie, montaż oraz konserwację.