Skip to content Skip to footer

Alkomaty − serwis, obsługa i kalibrowanie

Już spora rzesza kierowców używa alkomatów do badania stężenia alkoholu we krwi. Urządzenia na stałe znajdują się na pokładzie samochodu. Zwyczaj się upowszechnia i jest ze wszech miar pochwalany.

1. Użytkowanie alkomatu

Do prawidłowej pracy urządzenia potrzebna jest kalibracja alkomatu. Jest to proces kontrolno-optymalizacyjny, podczas którego dokonuje się pełnej konfiguracji oprogramowania.Kalibracja wykonywana jest na stanowisku symulującym badanie. Alkomaty traktowane są spreparowanym powietrzem o wiadomych parametrach.

2. Kiedy powinno się zastosować kalibrację alkomatu​​?

− jeśli alkomat wskazuje inną wartość niż 0,00‰ przy badaniu osoby trzeźwej
− i odwrotnie, kiedy osoba nietrzeźwa dostaje wartość 0,00‰
− miernik nie reaguje podczas wykonywania testu
− alkomaty czasem wyświetlają komunikaty; ERR2, ER 4, CAL, SEN, SNR wymaga serwisowania i kalibracji
− po trzech próbach wykonanych w regularnych odstępach czas (np. pół godziny) bez zmiany wyświetlanej wartości.
− kalibracja alkomatu jest niezbędna, jeśli tester trzeźwości był przechowywany w temperaturze nieprzewidzianej w instrukcji.

3. Rodzaje alkomatów

− półprzewodnikowe − najczęściej stosowane; jednak cechuje je duża niestabilność pomiarów; na wynik może wpływać i zmieniać go wcześniej spożywany pokarm, płyny lub substancje chemiczne, takie jak cukier, aceton, lotne olejki zawarte w słodyczach, dlatego nie stosuje się ich w sytuacjach, kiedy zbierany jest materiał dowodowy; łatwo też tracą powtarzalność odczytu i trzeba używany alkoholometr poddać kalibracji; dzieje się tak dość często; kalibrację wtedy należy wykonywać nawet co kilkanaście prób i nie ma pewności co do solidności pomiaru.− elektrochemiczne − stosowane do pomiaru trzeźwości przez służby mundurowe; rzadko dają przekłamane wyniki; pomiary mogą służyć jako materiał dowodowy przed sądem; pary alkoholu wprowadzane są do czujnika pod koniec fazy wydychania, co sygnalizuje alkometr dźwiękiem.− spektrofotometryczne − niezwykle dokładne instrumenty; alkotest spektrofotometryczny jest urządzeniem stacjonarnym; znajduje się na wyposażeniu niektórych komend policji, szpitali lub sadów; wynik badania jest niepodważalny; na wynik nie ma wpływu żaden z czynników dodatkowych biorących udział w teście; instrument nie wymaga kalibracji.

W dobrze pojętym własnym interesie należy mieć na uwadze, że jak każde urządzenie alkoholomierz może zacząć działać pod wpływem fałszywych przesłanek. Należy regularnie dokonywać przeglądów i obserwować pracę.