Skip to content Skip to footer

Kiedy Skorzystać z Usług Notariusza?

Notariusz, znany w dawnej Polsce jako rejent, jest postacią, której kompetencje nie zawsze są jasne. Wielu myli go z prawnikiem lub radcą prawnym z powodu braku pełnej wiedzy na temat tego zawodu. Choć studia prawnicze są wspólne dla tych zawodów, to kompetencje notariusza są zupełnie inne.

Wizyta u Notariusza – Kiedy Jest Konieczna?

Wielu z nas zastanawia się, kiedy wizyta w kancelarii notarialnej jest koniecznością. Usługi świadczone przez notariusza są często mylone z innymi prawniczymi profesjami. Warto więc zrozumieć, czym się różni notariusz od innych i jakie usługi oferuje. Notariusz pełni rolę strażnika prawa, ale to tylko wierzchołek góry lodowej.

W kancelarii notarialnej możemy załatwić różne formy aktów notarialnych, takie jak testamenty czy oświadczenia. Te dokumenty są sporządzane dla uwiecznienia czynności prawnej na życzenie stron lub na mocy przepisów prawa.

Forma Aktu Notarialnego – Jakie Dokumenty Otrzymujemy?

Notariusz jest uczestnikiem procesu tworzenia aktu notarialnego. Czyta go stronam, po czym podpisuje dokument, który bez tego podpisu nie miałby mocy prawnej. Musi działać zgodnie z prawem, aby żadna ze stron nie poniiosła w przyszłości negatywnych skutków.

W kancelarii notarialnej dokumenty są spisywane w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo obu stron. Notariusz musi tak przygotować akt, aby żadna ze stron nie poniosła strat. Musi też uwzględniać potencjalne próby wykorzystania braku wiedzy prawnej jednej ze stron.

Znalezienie Kancelarii Notarialnej – Gdzie?

Jeśli wiemy już, że potrzebujemy notariusza, warto sprawdzić dostępność kancelarii notarialnej w naszym mieście. W dużych miastach nie stanowi to problemu, ale może być trudniej w miejscowościach mniejszych. Notariusz, mianowany przez ministra, nie ma wpływu na lokalizację swojej kancelarii, co jest narzucane odgórnie.

Akt notarialny to dokument o szczególnym charakterze, zawierający oświadczenia woli stron. Wymaga przestrzegania zasady jedności działań, miejsc i osób. Tworzony jest, by udokumentować zdarzenia prawne, zgodnie z wymogami ustawy lub zgodnie z wolą stron, które wspólnie odwiedzają notariusza.